In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. A.G. Boogaard

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. K. Groeneveld

Afgelopen diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

Stil gebed, votum en groet
Zingen Weerklank 527: 1, 4 en 6 (In het begin lag de aarde verloren)
Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
Zingen Psalm 19: 1, 3 en 5 (De Nieuwe Psalmberijming)
de kinderen gaan naar de zondagsschool
Gebed
Schriftlezing Genesis 1:1-5 en Johannes 1: 1-5 en 2 Korinte 4: 1 - 6
Zingen Opwekking 689 (Spreek O Heer door Uw Heilig Woord)
Preek
Zingen Liedboek voor de kerken gezang 26: 1 en 3 (Daar is uit ’s werelds duistere wolken)
Gebed
Collecte (collecte zak einde dienst en digitaal)
Zingen Opwekking 334 (Heer uw Licht en uw liefde schijnen)
Zegen

stud. L.J. Koopman

VZ: LWK 83 : 1 en 5
Stil gebed enz.
Psalm 42 : 3 (O.B.)
Gebed
Openbaring 21 : 1 – 8 (HSV)
Tekst: vs 5a,”Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”
1. Wat is dat nieuwe?
2. Wie beleven dat nieuwe?
Psalm 73 : 1 en 10 (N.B.)
Prediking
Psalm 56 : 5 en 6 ( O.B.)
Gebed
Collecte- LWK 364 : 2
Geloofsbelijdenis(st)
SB 37 : 4 en 5 (st)
Zegen

ds. H. de Graaf

Mededelingen en welkom
Voorzang LB 328:1,2,3 Heere Jezus, om Uw Woord
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.92:6,7 NB
Wet
Zingen Ps.51:5,6 NB
Gebed
Schriftlezing Psalm 52
Zingen Ps.52:1,6,7 OB
Preek Psalm 52
Zingen Opwekking 672 Heerser over alle dingen
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Weerklank 356 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

ds. S.B. van der Meulen

1. Voorzang Psalm 84: 1 en 2 oude berijming
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen
4. Gebed Psalm 103: 1 nieuwe berijming
5. Schriftlezing Genesis 2,18-25 en 3,9-21
6. Zingen De Nieuwe Psalmberijming 45: 1
Schriftlezing: Efeziërs 5,21-33
Zingen De Nieuwe Psalmberijming 45: 4 en 5
7. Preek n.a.v. Heidelbergse Catechismus - zondag 41: Ik beloof je trouw
8. Zingen Weerklank 432 (Groot is uw trouw, o Heer)
9. Gebed
10. Collecte ( zie ochtenddienst)
11. Zingen Liedboek 1973 – 444: 1 en 2
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen Liedboek 1973 – 444:3
14. Zegen

ds. A.J. van der Toorn

Inleidende muziek
welkom en mededelingen
zingen gez 427: 1,2,5 Beveel
Stil gebed
Votum en groet
Ps 105:2,4 n Vraagt naar des HEREN
Wet
Ps 147:10 o Hij gaf aan
Gebed
Schriftlezing Gen Gen 32:7-13 22-32 en Hos 12:4-6
ps 91:5,6 n Maar gij moogt schuilen
Verkondiging Gen 32:24-29
Jacobs worsteling 1 met zichzelf 2 met de anderen 3 met de Andere
Opw 124 Ik bouw op U
dankgebed en voorbeden
Gez 21:3,7 Wegelukzalig
Zegen
Uitleidende muziek

ds. J van Dijken

Inleidende muziek
welkom en mededelingen
lied gez 304:1,2,3 God is getrouw
Stil gebed
Votum en groet
Lied ps 78:2,14 n Laat ons
Gebed
Schriftlezing Gen 47:27-48:16
Zingen Ps 95:1,4 o Komt laat ons
Verkondiging Gen 48:3,15,16 Jakobs erfenis
1. de ontvangers 2 de inhoud 3 het vervolg
gez 14:1,2,5 De Heer is mij herder
dankgebed en voorbeden
ps 146:3 o Zalig hij die
geloofsbelijdenis
zingen ps 79:5 n O Heer wij zijn
Zegen

ds. J van Dijken

Welkom/mededelingen
Zingen : LvdK 320:1,2,4
Votum en groet
Zingen : Ps. 78:1,2 NB
Gods verbondswoorden
Zingen : WK 295:1,2,7,13
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing : Ps.78:1-7 / Ef.6:1-4
Zingen : Ps. 71: 1,4,9 NB
Verkondiging : n.a.v. HC zondag 39 Een gebod met een belofte
1. Een roeping voor ouders
2. Een belofte voor kinderen

Zingen : Ps. 25:3,6 OB
Dienst der gebeden
Collectemoment
Zingen : Opw. 40 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)
Zegen

drs. B. Reinders

Welkom / mededelingen
Zingen : Opw. 379 (Heerlijk is Uw Naam) (2x)
Votum & Groet
Zingen : Ps. 62:1 NB
Gebed bij de opening van Gods Woord
Schriftlezing(en) : Psalm 4
Zingen : Ps. 16:3,6 OB
Preek : Psalm 4:7-8 Wat maakt ècht gelukkig?
1. Een dringende levensvraag
2. Een gelovig antwoord

Zingen : Ps. 4:1,2,3 NB
Dankgebed
Collectemoment
Zingen : Joh. de Heer 287 : 1,4 ( Vreugde, vreugde)
Geloofsbelijdenis
Slotzang : Joh.de Heer 287 : 5
Zegen

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

Welkom en mededelingen
Samenzang Psalm 116: 1, 2 en 3 OB: God heb ik lief
Stil gebed, votum, groet
Zingen Psalm 100 NB: Juicht Gode toe
Wet + samenvatting
Zingen Psalm 119: 3 OB: Och, schonk Gij mij
Gebed
De kinderen gaan naar de zondagsschool
Schriftlezing: Johannes 1:1-14 (HVZ)
Zingen Psalm 99: 1 NB: God is Koning
Verkondiging
Zingen Liedboek 170: 2, 3 en 6: Arts aller zielen
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Zingen Opwekking 370: Een vaste Burcht
Zegen

ds. A.G. Boogaard

Opwekking 123
Stil gebed, votum en groet
Psalm 33: 1, 6 DNP
Gebed
Schriftlezing Romeinen 1:1-17
Psalm 32: 1, 6 OB
Preek 'Samen met Luther ontdekken wie God is'
Opwekking 428: 1, 3 en 4
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis met YfC 62 ‘Heer U bent mijn leven’
Zegen

drs. C. Brouwer

mededelingen van de kerkenraad
zingen: lied 288: 1, 2, 3 wees stil voor het aangezicht van God (Weerklank)
persoonlijk gebed
votum en groet
zingen: ps. 105: 1, 5 ob
lezing van de Wet des HEREN
zingen: opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij
Gebed
Lezing van het Formulier voor de bediening van de doop van Lisa
Zingen: liedboek 334: 1,3 Here Jezus , wij zijn nu
Doopvragen
Bediening van de doop
Zingen: lied(-boek) 334: 4, 5
Luisterlied: Gods zegen voor jou (Sela)
dankgebed na de doop
zingen: ps. 100: 2, 4 De Heer is God (Weerklank)
Schriftlezing: Psalm 100
Preek – thema: Ik zal er zijn!
Zingen: lied 443: 1-6 Hoe wonderlijk mooi (Weerklank)
Gebeden
Zingen: lied 432: 1, 2 groot is uw trouw, o Heer
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Voorzang: “Beveel gerust..” liedboek gezang 427: 1.2.
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: liedboek gezang 427: 5
Gebed

Schriftlezing(en) Psalm 3
Psalm 4
Lukas 23: 44-46
Zingen: Ps. 3: 2 NB
Verkondiging: Psalm 4: 3.9.
Thema: “Een goede nachtrust met God”
Zingen: Ps. 4: 3 NB
Dankgebed en voorbede

Collecte
Zingen: “ Wat vlied of bezwijk..” Liedb. gezang 470: 1.3.4.
Geloofsbelijdenis
Zingen:”Stilte over alle landen..”OT 153: 1.2.
Zegen.

ds. J. Breman

Inleidende muziek
welkom en mededelingen
zingen ps 108:1,2 DNP Ik kijk er God intens naar uit
Stil gebed
Votum en groet
Opw 350 Vader vol van vrees
Wet
Ps 147:7 n
Gebed
Schriftlezing Gen 27::41- 28:9 Hebr 11:8-10
ps 105:3,4 n God Die aan ons Zich openbaarde
Verkondiging Gen 28:3a
De zegen van de Almachtige:
1. Ezau
2 Rebekka
3. Jakob
4 Izak
5 en wij.
Gez 434:1,5 Lof zij de Heer
dankgebed en voorbeden
ps 87:1,2,3,4,5 o Zijn grondslag
Zegen
Uitleidende muziek

ds. J van Dijken

Inleidende muziek
welkom en mededelingen
lied gez 21/SB 44:1,3,6 Alles wat
Stil gebed
Votum en groet
Lied ps 146:1,3 o Prijs de Heer
Gebed
Schriftlezing Gen 28:10-22 Joh 1:46/52
Zingen ps 27:2,3 DNP Een ding vraag ik
Verkondiging Gen 28:13-14 De HERE zegent Jacob
1.de verrassing
2 de inhoud
3 de uitwerking
Gez 466:1,2,3 Als God mijn God maar voor mij is
dankgebed en voorbeden
ps 91:5,6 n Maar gij moogt
geloofsbelijdenis
zingen ps 91:1 n Heil hem
Zegen

ds. H. van den Heuvel

1. Voorzang Psalm 33: 1 en 7 ob
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 101: 1 weerklank
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen Psalm 101: 2,3,4,5,6 (weerklank)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing Psalm 101 en Openbaring 21 vs 1-8
9. Zingen lied 282 (Weerklank)
10. Preek : Waar zullen we van zingen?
11. Zingen Psalm 72: 6 en 7 nb
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Lied 479 (weerklank)
15. Zegen

ds. G.J.H. Vogel

Psalm 33 vs 2,7 NB
sil gebed
votum & groet
Psalm 33 vs 8 NB

Gebed
Psalm 42 + 43 HSV
Psalm 42 vs 1,3,5 OB
Preek
Psalm 43 vs 3,4 OB

Dankgebed & voorbede
Psalm 105 vs 1,2 NB
Geloofsbelijdenis
Gezang 66 vs 1,3,6
zegen

ds. K. Groeneveld

1. Voorzang Opwekking 715
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 65: 1 en 2 (LvK)
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen Psalm 80: 1 en 7 (LvK)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool ( vaak eerst nog een digitaal kindermoment)
7. Gebed
8. Schriftlezing Psalm 65
9. Zingen Opwekking 770
10. Preek
11. Zingen Psalm 65: 5 en 6 (LvK)
12. Gebed
13. Collecte ( er zal nog niet worden gecollecteerd maar wel graag attenderen hierop)
14. Zingen Gezang 330: 1 en 3 (LvK)
15. Zegen

ds. C.H. Legemaate

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Jesaja 26:3-4
Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.