In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

Afgelopen diensten

Mededelingen en welkom
Voorzang Opwekking 595 Licht van de wereld
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.9:1,5,9 NB
Wet
Zingen Opwekking 125 Heer, ik kom tot U
Gebed
Schriftlezing Mattheus 7:21-8:4
Zingen Ps.130:1,2,4 OB
Preek Mattheus 8:2-4
Zingen SB 29:1,2,3,4,5 Hoe groot is toch de liefde van de Vader
Gebed
Zegen
Zingen Opwekking 399 Vader God
Collecte

ds. S.B. van der Meulen

1. Voorzang
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen: Psalm 108: 1 OB
4. Gebed
5. Schriftlezing: Haggai 1:1-13, Psalm 111
6. Zingen: Psalm 111: 1, 2 nb
7. Preek – Zo is de Here!
8. Zingen: Psalm 111: 4, 6 nb
9. Gebed
10. Collecte ( zie ochtenddienst)
11. Zingen: Gezang 255: 2, 4 lb
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen: Opwekking 770 – Hoe wonderlijk mooi
14. Zegen

ds. A. Jansen

1. Voorzang Opwekking 70
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 92: 1, 2 NB
4. Wet
5. Zingen Psalm 25: 4, 7 NB
7. Gebed
8. Schriftlezing Marc 6: 45 - 56
9. Zingen Liedboek 56: 1, 3, 4, 5
10. Preek
11. Zingen Opwekking 520
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Psalm 149: 1, 5 OB
15. Zegen

ds. J. Markus

Voorzang: Ps. 85: 3 (OB)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Opwekking 640
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 4,1-9
Zingen: Ps. 145: 4 en 5 (NB)
Preek: zorgeloos bidden
Zingen: Weerklank 410: 1 en 2 (God vraagt een christen: spreek altijd)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Ps. 37: 2 (OB)
Zegen

drs. J. van den Os

1. Voorzang: Psalm 105: 1, 2 en 3 nb
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen gezang 449: 1,2 en 3 = Weerklank 485
4. Wet
5. Zingen gezang 449: 4 en 5
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing Jesaja 6 vs 1-8 en Lucas 5 vs 1-11
9. Zingen Weerklank 288
10. Preek Een bijzondere belijdenis (Lucas 5 vs 8)
11. Zingen Psalm 43: 3,4 en 5 ob
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen opwekking 379 Heerlijk is uw naam =Weerklank 438
15. Zegen

ds. G.J.H. Vogel

1. Voorzang: Psalm 139: 1,2 en 3 nb
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Weerklank 458: geheel
4. Gebed
5. Schriftlezing Johannes 4 vs 1-30
6. Zingen Weerklank 253: 1,2 en 4
7. Preek Jezus: antwoord op onze levensvragen (vs 26)
8. Zingen Psalm 68: 2 en 10 ob
9. Gebed
10. Collecte ( zie ochtenddienst)
11. Zingen Weerklank 460: 1
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen: Weerklank 460: 2 en 3
14. Zegen

ds. G.J.H. Vogel

Welkom/mededelingen
Zingen : Opw. 192 (Ik kom in Uw heiligdom binnen)
Votum en groet
Zingen : Ps. 93:1,4 OB
Wet en samenvatting
Zingen: : Ps. 119:25 NB
Gebed
Schriftlezing : Jeremia 32:6-17 / 24-27
Zingen : WK 363:1,2 (Niet zien en toch geloven)
Tekst : Jeremia 32:15
Verkondiging Een vreemde aankoop op vaste grond
Zingen : WK 362:1,4 (Ik weet waar mijn geloven …)
Dankgebed en voorbeden
(Inzameling van gaven)
Zingen : Ps. 33:7,8 NB
Zegen

drs. B. Reinders

Welkom/mededelingen
Zingen : Ps. 92:1,2 OB
Votum en groet
Zingen : Opw. 464 (Wees stil …)
Gebed
Schriftlezingen : Mark.2:23-28 / Hebr.4:1-11
Zingen : Ps. 108:1 NB
Lezing HC : Zondag 38
Verkondiging : Gods geschenk van de rustdag
1. Vindt zijn aanleiding in de sabbat
2. Vindt zijn vervulling in Christus
3. Vindt zijn hoogtepunt in de eredienst van elke dag!
Zingen : WK 289 : 1,2,3
Dankgebed
Zingen : WK 301: 9
Geloofsbelijdenis
Zingen : Ps. 100:1,2,4 NB
Zegen

drs. B. Reinders

1. Voorzang Lied 453 Weerklank
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Ps. 72: 6 en 11 (OB)
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen Lied 8 Weerklank
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing Daniël 5: 1-9
9. Zingen Ps. 84: 5 (OB)
10. Preek
11. Zingen Schriftberijming 57: 1 en 2 (‘Wie zich hovaardig heffen’)
12. Gebed
13. Collecte ( uiteraard is er nu geen collecte, maar er wordt wel op geattendeerd)
14. Zingen Ps. 138: 4 (OB)
15. Zegen

kand. S.M. Buth

1. Voorzang Lied 425 Weerklank
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Ps. 62: 4 en 6 (OB)
4. Gebed
5. Schriftlezing Daniel 5: 10-30
6. Zingen Ps. 99: 1 en 8 (OB)
7. Preek
8. Zingen Ps. 73: 10 en 14 (OB)
9. Gebed
10. Collecte ( uiteraard is er nu geen collecte, maar er wordt wel op geattendeerd)
11. Zingen Ps. 50: 7 (NB)
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen Ps. 135: 9 en 12 (OB)
14. Zegen

kand. S.M. Buth

Voorzang: Gezang 328:1,2,3
Votum & groet
Zingen: Psalm 84:1,5,6 (OB)
Lezing van de Tien Geboden
Zingen: Psalm 65:1,2 (NB)
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2:37-47
Zingen: Gezang 360:1,2,3
Preek over Handelingen 2:46,47
Thema: ‘De spiegel van de eerste christengemeente in Jeruzalem’
I. Hoe de gemeente is voor God;
II. hoe de gemeente is voor elkaar.
Zingen: Psalm 133:3 (OB)
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 150:1,2 (NB)
Zegen

ds. C.J. Droger

Voorzang: Gezang 323:1
Votum & groet
Zingen: Psalm 32:1,2,4 (NB)
Gebed
Schriftlezing: Lukas 15:11-32
Zingen: Psalm 103:1,3,5 (NB)
Preek over Lukas 15:11-32
Thema: ‘Wat een bijzondere vader!’
I. Voor zijn jongste zoon;
II. voor zijn oudste zoon.
Zingen: Psalm 42:3,5 (OB)
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 65:2 (OB)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank 356
Zegen

ds. C.J. Droger

Mededelingen
Zingen: schriftberijming 2: 1, 5 geloofd
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 103: 1, 3, 5 nb
Lezing vd Wet
Zingen: lied 279: 1, 2 Heer, spreek (Weerklank)
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing: Lk. 22: 14-20 & Hand.2: 42c
Preek – thema: Jezus’ Pinksterkerk volhardt in het breken van
het brood
Zingen: lied(-boek) 360: 1,2,3 Heer, wij komen
Lezing Avondmaalsformulier
Zingen: lied 324: 1,2,3,4 alles in allen (Weerklank)
Viering + Schriftlezing: Ps.145: 1-9
Zingen: ps. 145: 1,3 nb
Gebeden
Collecte
Zingen: opwekking 674 zie de stroom v Jezus’ liefde
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen vd kerkenraad
Zingen: ps. 149: 1,2 nb
Votum en groet
Zingen: lied(boek) 319: 1, 4
Lezing Formulier + zingen: lied(boek) 319: 5
Viering + Schriftlezing: Ps.145: 14-21
Zingen: ps.145: 5,6 nb
Afsluiting
Schriftlezing: Hand.4: 23-31
Preek: Hand.2: 42d; thema: Jezus’ Pinksterkerk volhardt in de
gebeden
Zingen: lied 435: 1, 3 halleluja (Weerklank)
Gebeden
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: opwekking 123 groot is uw trouw
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen
Zingen: lied(-boek) 444: 1,2,3 grote God
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 42: 1, 3 ob
Lezing vd Wet
Zingen: schriftberijming 1: 1, 2 hoor, Israël
Kinderen naar zondagsschool
Gebed
Schriftlezing: Hand.2: 36-47
Zingen: lied(boek) 249: 1, 3 wij leven vd wind
1 e deel van het Avondmaalsformulier
Preek – thema: de Pinksterkerk volhardt in de gemeenschap
Zingen: lied 386: 1,2,4 uit heel de wereld
Gebeden
Collecte
Zingen: lied(boek) 446: 1,2,5 o Jezus, hoe…
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen vd kerkenraad
Zingen: lied(boek 255: 1,2,3,4 ere zij aan God
Votum en groet
Zingen: ps. 150: 1 ob
Gebed
Schriftlezing: Ef.1: 1-14
Preek: thema: de verzegeling met de Heilige Geest
Zingen: lied(-boek) 399: 1, 3 wij loven
Gebeden
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 424: 1, 3 eigen roem
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Zingen: Ps 86:3 ob
Zingen : Ps. 100:1,2 NB
Votum en groet
Zingen : Ps. 73:9,10 NB
Wet van de Here
Zingen : WK 279 1,2
Kindermoment
Schriftlezing : Hand.4:1-13
Zingen : Ps.56:4,5 OB
Verkondiging : Hand.4:13 Vrijmoedig spreken over Jezus

1. Onder bedreiging
2. In Zijn kracht

Zingen : Opw. 124 (Ik bouw op U)
Dankgebed
Zingen : WK 275:1,2,3 (Dat Uw ogen nacht en dag)
Zegen

drs. B. Reinders

Mededelingen/welkom
Zingen : LvdK 434:1,5 (Lof zij de Heer)
Votum en groet
Zingen : Ps. 68:7 NB
Gebed
Schriftlezingen : Psalm 8 / Lev.24:10-16
Zingen : 8:1,4,6 NB
Tekst : HC zondag 36 Thema: God komt op voor Zijn Naam
Verkondiging 1 Zijn Naam weegt zwaar
Zingen : 135:2,3,10
Verkondiging 2 Gebruik hem niet licht
Zingen : Opw. 379 (Heerlijk is uw Naam)
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen : 72:1,6,7 NB
Zegen

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J. van Mulligen

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. G.P.M. van der Linden

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Lucas 18:7-8
Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen.