In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J. van Mulligen

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

stud. W. J. van de Velde

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

stud. L.J. Koopman

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. A.J. van der Toorn

Afgelopen diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. J. van den Os

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. J. van den Os

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J. van Mulligen

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. J. van den Os

Mededelingen
Zingen: lied 120: 1, 2 heft op (liedboek)
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 84: 1, 2 nb
Lezing vd Wet
Zingen: ps. 119: 17, 53 ob
Gebed
Schriftlezing: Fil.2: 5-11; tekstvers: Joh.1: 14
Preek – thema: Jezus, ht Woord van God, is mens geworden
1. Hij is een mens van vlees en bloed onder ons
2. Zijn heerlijkheid is een volheid van genade en waarheid
Zingen: lied 324: 1, 2, 3, 4 alles in allen zult Gij (Weerklank)
Formulier voor het Avondmaal
Zingen: lied 330: 1, 2, 3, 4 hier zijn wij (Weerklank)
Viering – Schriftlezing: Joh.6: 47-51
Zingen: lied 118: 1, 2 op U, mijn Heiland (Liedboek)
Afsluiting
Gebeden
Zingen: ps. 150: 1 ob
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen vd kerkenraad
Zingen: ps. 98: 3, 4 nb
Votum en groet
Zingen: schriftberijming 3 komt, laat
Lezing Formulier + zingen: lied 335: 1, 2 (Weerklank)
Viering: Schriftlezing: Joh.12:44-46, 49v
zingen: ps. 116: 7, 10 ob
Afsluiting
Zingen: gezang 235: 1, 2 in bidden en in smeken (Liedboek)
Schriftlezing: Joh. 1: 29-34
Preek: thema: Jezus is de Zoon van de onzichtbare God
1. Hij is de Zoon van eeuwigheid
2. Hij, de Zoon legt uit Wie zijn Vader is
Zingen: lied 211: 1, 2, 3 door al het lijden (Weerklank)
Gebeden
Collecte
Zingen: opwekking 366: 1, 2 kroon Hem
Geloofsbelijdenis
Zingen: opwekking 366: 3
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen
Zingen: lied 126: 1, 2, 3 verwacht de komst des H (Liedboek)
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: opwekking 464: 1, 2, 3
Lezing vd Wet
Zingen: ps. 51: 5 nb
Kinderen gaan naar de zdgsschool
Gebed
Schriftlezing: Joh.1: 1-18
Zingen: ps. 27: 1 nb
Lezen: Formulier voor Avondmaal
Zingen: ps. 27: 2 nb
Preek – thema: Johannes de Doper getuigt van Jezus, het
ware Licht in de wereld
1. De inhoud van zijn getuigenis: Jezus
2. Het doel van zijn getuigenis: geloven in Jezus
Zingen: Schriftberijming 25: 1, 2, 3
Gebeden

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

Morgendienst (aanvang 9.30 uur)
Voorzang Nr. 215 Ps 100:1,2,3,4 OB
Stil gebed, votum en groet
Zingen Nr 447 Gez. 328:1,3 LdK ‘73
Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
Zingen Nr. 179 Ps. 86:6 OB
de kinderen gaan naar de zondagsschool
Gebed
Schriftlezing Daniël 12:1-4
Mattheus 24:14-30
Zingen Nr. 449 Gez. 329
Preek Mattheus 24:32-33
Zingen Nr. 424 Gez. 296
Herdenking overledenen
Zingen Nr. 614 Opw. 124
Gebed
Collecte
Zingen Nr. 426 Gez. 300:1,2,6
Zegen

ds. J. Manni

Welkom
Zingen Ps 92::1,2,7 n (200)
Stil gebed, votum en groet.
Gez 434:1,5 (472)
Lezing van de tien geboden
Opw 244 (626)
Gebed
Schr lez Rom 11:13-36
Ps 147:7 n (76)
Verkondiging Tekst: Rom 1:22-24 Gods volk als olijfboom
1.leeft van goedertierenheid 2 merkt ook gestrengheid 3 is geroepen tot trouw
Gez 78: (522)
Gebed
Ps 87:1,3,5 (316)
Zegen

ds. J van Dijken

1. Voorzang Opw. 464
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Ps.118:1,7 NB
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen Gezang 436:1,6,7 Liedboek voor de Kerken
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing Lucas 13:22-30 & 1 Tim. 6:9-12
9. Zingen Psalm 25:5,6 NB
10. Preek
11. Zingen Opw. 488
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Psalm 68:7 NB
15. Zegen

ds. M. Bot

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. S.B. van der Meulen

Zingen : WK 427:1,2,3,4 Ere zij aan God de Vader

votum en groet
Zingen : Ps. 93:1,2,3,4 OB

Gods verbondswoorden
Zingen : Opw. 687 Heer, wijs mij Uw weg
Kinderen gaan naar de zondagsschool
Gebed
Bijbellezing : 2 Petrus 1 10-21
Zingen: : Ps. 62:1,5 NB
Verkondiging : 2 Petrus 1:19 Wij hebben het Woord!
1. Als fundament onder je leven
2. Als licht op je pad

Zingen : Ps. 119:17,53 OB
Gebed en voorbeden
Collecten
Zingen : WK 233:1,2 Een vaste burcht is onze God
Zegen

drs. B. Reinders

Welkom Zingen Ps 103:1,3,5 n (20) Zegen mijn ziel
Stil gebed, votum en groet.
Ps 91:1 DNP (12)Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden -
maar over jou zal God, die redt, 
zijn sterke vleugels spreiden.
Lezing van de tien geboden
Ps 133:3 o (242) waar liefde woont
Kindermoment
EL 428 Dit is mijn hand
Gebed
Schr lez 1 Cor 12:1-11 en 28-31
Ps 108:1 o (225)
Verkondiging Tekst: 1 Cor 12:31
De gaven van de Here aan zijn gemeente
1 verscheidenheid 2 verbondenheid 3 verhevenheid
Opw 268 (629) Hij kwam bij ons
Gebed
Opw 520 (656) Wees mijn verlangen
Zegen

ds. J van Dijken

Morgendienst
Voorzang: Gezang 36: 1,3 en 9 (Geref.Kb)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 1,2,3 en 4 (Ob)
Wet en grote gebod
Zingen: Psalm 103: 4 (Ob)
Gebed
Schriftlezing: Psalm 33
Zingen: Psalm 33: 2 en 7 (Nb)
Preek
Tekst: Psalm 33: 6 en 18-22
Thema: Oproep om de HEERE te loven
Overzicht: 1. Om Zijn Scheppersheerlijkheid.
2. Om Zijn trouw en genade
3. In ons vertrouwen op Hem.
Zingen: Psalm 33: 8 (Nb)
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 21: 1,5 en 7 (LbK 1973)
Zegen

ds. A.G. Boogaard

Mededelingen
Voorzang: Psalm 108: 1 (N.B.)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 (N.B.)
Lezing van Gods Wet (Ex. 20: 1-17)
Zingen: Psalm 86: 3 en 6 [ O.B. ]
Gebed
Schriftlezing (= tekst) : Handelingen 6: 1-7
Zingen: Weerklank gezang 260: 1, 2 en 3
“God maakt ons dienstbaar aan zijn werk ……”
Prediking [ Graag thema en verdeling op de beamer ]
Thema: Het ambt van diaken
1 de noodzaak van het ambt (vers 2 en 4)
2 de roeping tot het ambt (vers 3)
3 de bevestiging in het ambt (vers 6)
Zingen: Weerklank gezang 56: 1, 2 en 4
“Laat m’ in U blijven, groeien …….”
Lezing van het bevestigingsformulier
Toezingen: Psalm 84: 3 [ O.B. ]
Dankgebed
Zingen: Psalm 84: 6 [ O.B. ]
Zegen

ds. W.W. Nijdam

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

1. Voorzang: Opwekking 797 (Breng ons samen)
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen: UAM 98 (Een grote hogepriester)
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen: Ps. 51 (OB)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing: Lukas 10,21-24 en 38-42
9. Zingen: Ps. 25: 4 en 7 (NB)
10. Preek: Aan de voeten van Jezus (1. Is een ding prioriteit, 2. Valt er licht op het dagelijks
leven)
11. Zingen: Opwekking 462 (Aan uw voeten Heer)
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen: Ps. 89: 7 (NB)
15. Zegen

drs. J. van den Os

Mededelingen

Door ouderling van dienst

Voorzang: Jezus is de goede Herder (kinderlied uit Weerklank)

Gezang 612 uit Weerklank, gevonden in Excel bestand

Persoonlijk en stil gebed

Op de kansel

Votum – (Wij belijden dat)

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps. 124 vers 8)

Die trouw is tot in eeuwigheid (Ps. 146 vers 6)

en niet los laat de werken van Zijn handen (Ps. 138 vers 8b).

Psalm 121 vers 1 en 4 (1773) (Gevonden in excel bestand.)

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,

Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER alleen,

Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep, en sinds bewaarde.4. De HEER zal u steeds gadeslaan,

Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar';

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,

En waar g' u heen moogt spoeden,

Zal eeuwig u behoeden.

Wetslezing

De wet voor kinderen (door voorganger)

Psalm 1 vers 1 en 2 uit DNP (Staat wel in excel, maar niet de verzen)

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,

wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,

wie weigert om met spotters op te trekken.

Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken

hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft,

wie dag en nacht uit deze woorden leeft.2. Hij is zoals een boom die is geplant

in goede grond, dicht bij de waterkant.

Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.

Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.

Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.

Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

Gebed om de opening van het WoordKinderlied: Lees je Bijbel bid elke dag

https://www.youtube.com/watch?v=yK3uMzgky8g

Uit lijst van kinderliederen. EVT met gebaren J

Schriftlezing

Numeri 6 vers 22-27 (BGT) door Thess

Opwekking 710

Gevonden in excelbestand.

Verkondiging

JHWH belooft je zijn zegen

· Wie je zegent

· Waarmee hij je zegent

Kinderlied: De Here zegent jou en Hij beschermt jou

https://www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E

Kinderen zingen op het podium

DankgebedPsalm 68 vers 10 (1773) (gevonden in excelbestand)

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

Zegenbede – Wij bidden om de zegen van de HEERE.

HEERE, zegen ons en behoed ons.

HEERE, doe Uw aangezicht over ons lichten, en wees ons genadig.

HEERE, verhef Uw aangezicht over ons, en geef ons vrede. Amen.

stud. W. J. van de Velde

Welkom/mededelingen
Zingen : WK 280
Votum en groet
Zingen : Ps. 56:4,5 OB
Wet van de Heere
Zingen : Ps. 130:2,4 NB
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing : Gen.37:12-36
Zingen : Opw. 124
Verkondiging : Gen. 37:19, 24a, 28 Veilig aan Gods hand
Zingen : Ps. 27:2,7 NB
Dankgebed
Zingen : Opw. 687 (Heer, wijs mij Uw weg)
Zegen + Amen-lied

drs. B. Reinders

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Spreuken 27:17
IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.