In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

drs. B. Reinders

Afgelopen diensten

Mededelingen
Zingen: ps. 84: 1, 2 ob
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 103: 1, 5 nb
Gebod: lezing van Gods Wet
Zingen: opwekking 350: 1,2,3,4 Vader, vol van vrees
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31
Zingen: lied(boek) 30: 1, 6 wie mat …
Lezing 1 e gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: lied(boek) 30: 7
Preek – thema: de HERE belooft nieuwe kracht aan wie het
van Hem verwachten
Zingen: lied(boek) 427: 1, 4, 7 beveel gerust
Gebeden
Collecte aankondigen
Zingen: lied(boek) 255: 1, 4 ere zij aan God
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen
Zingen: lied 297: 1, 10 o allerhoogste majesteit (Weerklank)

Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 16: 3,4 NB
Schriftlezing: Rom.8: 1-17
Zingen:ps. 89: 1,3 NB
Preek – thema: leren van Jezus: Abba, Vader
Zingen: opwekking 136: 1,2 Abba, Vader
Gebeden
Collecte aankondigen
Zingen: opwekking 687: 1,2 Heer, wijs mij uw weg
Geloofsbelijdenis
Zingen: opwekking 687: 3,4
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Voorzang Psalm 27:1,2 (OB)
Stil gebed
Votum
Zingen Psalm 23:1 (DNP)
Wet van God in kindertaal
Zingen Psalm 119:3,33 (DNP)
Gebed
Schriftlezing: Jeremia 2:1-13 (BGT)
Zingen Kinderopwekking 144: Een rivier vol van vrede
Preek
Zingen Opw. 281: Als een hert dat verlangt naar water (Psalm 42)
Gebed
Collecte
Zingen Sela – Bij U is de bron (Psalm 36) of Sela – Vreugde van mijn hart
Zegen

Kand. J.A. de Kok

Voorzang Psalm 123:1 (DNP)
Stil gebed
Votum
Zingen Gezang 328:1,2 “Here Jezus, om Uw Woord”
Gebed
Schriftlezing Kolossenzen 3:1-4 (HSV)
Preek
Zingen Opwekking 520 “Wees mijn verlangen"
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 40 “Zoek eerst het Koninkrijk van God”
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 73:12,13 (OB)
Zegen

Kand. J.A. de Kok

Welkom/mededelingen
Zingen : SB 26:1,3 (Wij mogen tot Gods woning gaan)
Votum en groet
Zingen : Opw.for Kids 86: Ik ben veilig in Jezus’ armen
Gods verbondswoorden
Zingen : Ps. 105:5,24 OB
Gebed
Schriftlezing : Jozua 3:1-17 / 4:15-24
Zingen : Ps. 78:1,2 NB
Verkondiging : Joz. 4:21-23a Stenen die spreken
1. Wij komen zelf niet binnen
2. Maar God baande zelf de weg
3. Geef dát aan je kinderen door!

Zingen : Ps. 111:1,5 NB
Formulier voor de doop
Doopgebed
Zingen : LvdK 335: 1,2,5
Doopvragen en -beloften
Bediening van de doop
Zingen (staande) : Ps. 121:4 NB
Woord voor de gemeente
Luisterlied : Ik wil U danken (Chr. Verwoerd)
Dankgebed voor Woord en sacrament
Zingen : LvdK 434:1,2,5 (lof zij de Heer)
Zegen

drs. B. Reinders

Zingen : Sb 28:2,3,4
Votum en groet
Zingen : Ps. 139:7,9 OB
Gebed
Schriftlezing : Psalm 8 / Mt.5:21-26
Zingen : Ps. 5:2,5,6,7 NB
Lezing HC : zondag 40
Verkondiging : God komt op voor het leven van ons en onze naaste
Zingen : Ps. 133:1,3
Gebed
Collectemoment
Geloofsbelijdenis
Zingen : Opw. 70 (Heer, onze God)
Zegen

drs. B. Reinders

Ochtenddienst
2. Voorzang Opw. 574 ‘Heer, U bent welkom’
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen Ps. 105:2,3 LvK (‘Vraagt naar des Heeren…’)
6. Wet
7. Zingen Psalm 78:1,2 DNP
Lezen doopformulier
zingen: Jesse en Annelinde: De Here zegent jou – kinderopwekking 185
doop Lieke en Jinte
zingen: Psalm 134:3 OB
Getuigenis: Bart
aansluitend zingen: Opwekking 602 ‘de vrede van God’
Getuigenis: Wouter
8. Schriftlezing Marcus 10:13-16
10. Zingen Weerklank lied 555 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’
11. Verkondiging
12. Zingen Psalm 25:2,6 DNP
13. Dankgebed
collecte
14. Zingen Weerklank lied 441: ‘Heer wijs mij Uw weg’.
15. Zegen

ds. M. Bot

Mededelingen en welkom
Voorzang LB 481:1,2,3,4
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.145:2,5 OB
Gebed
Schriftlezing 1 Petrus 2:11-25
Zingen Ps.119:63,66 NB
Preek 1 Petrus 2:11,12
Zingen Weerklank 232:1,2,4,5 Door de wereld gaat een woord (NB graag niet de
melodie van Hatikvah, maar melodie A gebruiken)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Ps.105:1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps.89:1 OB
Zegen

ds. S.B. van der Meulen

1. Voorzang Opw. 281
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen psalm 91:1,2 nb
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen psalm 17:3 ob
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool ( vaak eerst nog een digitaal kindermoment)
7. Gebed
8. Schriftlezing Jesaja 37:1-20
9. Zingen gezang 427:2,7 Liedboek
10. Preek over Jesaja 37:14 en 20. Thema: Hizkia bidt tot de levende God.
1. De reden waarom hij bidt, 2 Het geloof waarmee hij bidt, 3. Het doel waarmee hij bidt.
11. Zingen psalm 115:1,2,3 nb
12. Gebed
13. Collecte ( er zal nog niet worden gecollecteerd maar wel graag attenderen hierop)
14. Zingen gezang 281 Liedboek
15. Zegen

ds. J.C. Hardeman

1. Voorzang psalm 79:5 nb
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen gezang 21:1,7 Liedboek
4. Gebed
5. Schriftlezing Jesaja 38
6. Zingen psalm 116:1,2,3,11 ob
7. Preek over Jesaja 38:19 Thema: Het loflied van Hizkia
8. Zingen Opw. 346
9. Gebed
10. Collecte ( zie ochtenddienst)
11. Zingen psalm 107:1 nb
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen psalm 107:4 nb
14. Zegen

ds. J.C. Hardeman

Welkom/mededelingen
Zingen : Ps. 68:2,12 NB
Votum en groet
Zingen : LvdK 285: 1,3,4 (Geef vrede, Heer, …)
Wet en samenvatting
Zingen : Opw.413 (Hoe kom ik van zonden vrij)
Gebed en voorbede
Schriftlezing : Lukas 18:1-8
Zingen : Ps. 43:1,5 OB
Verkondiging : Lukas 18: 6-8 Bidden om recht
Zingen : Ps. 35:8,10 NB
Dankgebed
Zingen : LvdK 21: 1,5,7 (Alles wat adem heeft …)
Zegen

drs. B. Reinders

Welkom en mededelingen
Zingen : LvdK 427:1,2 (Beveel gerust uw wegen)
Votum en groet
Zingen : Ps. 138:1,4 NB
Gebed
Schriftlezing : Psalm 73
Collecten
Zingen : Ps. 73:1,2,6 NB
Verkondiging : Psalm 73:23 Altijd bij God zijn

Ondanks mijzelf - dankzij God

Zingen : Ps. 73:11,12 OB
Dankgebed
(Collectemoment)
Geloofsbelijdenis
Zingen :
Zingen : WK 447:1,2,4 (Jezus, ga ons voor)
Zegen

drs. B. Reinders

welkom en mededelingen
zingen EL 299/Joh de H 150 Welk een vriend is onze Jezus
Stil gebed
Votum en groet
ps 56:1,3 n Wees mij genadig
Wet
Ps 119:32 o Ik ben een vriend
Gebed
Schriftlezing 1 Sam 23:1-21
Lied EL 452 Jezus is de goede Herder
Verkondiging 1 Sam 23:16-18 “Vrienden voor het leven”
Lied Opw 687 Heer wijs mij Uw weg
dankgebed en voorbeden
Slotlied SB 18:3 Ik ben met u
Zegen

ds. J van Dijken

welkom en mededelingen
lied Opw 281 Als een hert
Stil gebed
Votum en groet
Lied ps 42:3,4,5 o O mijn ziel
Gebed
Schriftlezing Psalm 63 en Marc 1:9-13
Gez 434:2,4 Lof zij de Heer
Verkondiging Psalm 63
Een lied in de woestijn
1 wat de woestijn is
2 hoe je in de woestijn komt
3 hoe je in de woestijn leeft
lied gez 14:1,4,5 De Heer is mijn herder
dankgebed en voorbeden
ps 63:1,3 n
geloofsbelijdenis
Slotlied Opw 710 Zegen mij
Zegen

ds. J van Dijken

Mededelingen en welkom
Voorzang Opwekking 595 Licht van de wereld
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.9:1,5,9 NB
Wet
Zingen Opwekking 125 Heer, ik kom tot U
Gebed
Schriftlezing Mattheus 7:21-8:4
Zingen Ps.130:1,2,4 OB
Preek Mattheus 8:2-4
Zingen SB 29:1,2,3,4,5 Hoe groot is toch de liefde van de Vader
Gebed
Zegen
Zingen Opwekking 399 Vader God
Collecte

ds. S.B. van der Meulen

1. Voorzang
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen: Psalm 108: 1 OB
4. Gebed
5. Schriftlezing: Haggai 1:1-13, Psalm 111
6. Zingen: Psalm 111: 1, 2 nb
7. Preek – Zo is de Here!
8. Zingen: Psalm 111: 4, 6 nb
9. Gebed
10. Collecte ( zie ochtenddienst)
11. Zingen: Gezang 255: 2, 4 lb
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen: Opwekking 770 – Hoe wonderlijk mooi
14. Zegen

ds. A. Jansen

1. Voorzang Opwekking 70
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 92: 1, 2 NB
4. Wet
5. Zingen Psalm 25: 4, 7 NB
7. Gebed
8. Schriftlezing Marc 6: 45 - 56
9. Zingen Liedboek 56: 1, 3, 4, 5
10. Preek
11. Zingen Opwekking 520
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Psalm 149: 1, 5 OB
15. Zegen

ds. J. Markus

Voorzang: Ps. 85: 3 (OB)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Opwekking 640
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 4,1-9
Zingen: Ps. 145: 4 en 5 (NB)
Preek: zorgeloos bidden
Zingen: Weerklank 410: 1 en 2 (God vraagt een christen: spreek altijd)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Ps. 37: 2 (OB)
Zegen

drs. J. van den Os

1. Voorzang: Psalm 105: 1, 2 en 3 nb
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen gezang 449: 1,2 en 3 = Weerklank 485
4. Wet
5. Zingen gezang 449: 4 en 5
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing Jesaja 6 vs 1-8 en Lucas 5 vs 1-11
9. Zingen Weerklank 288
10. Preek Een bijzondere belijdenis (Lucas 5 vs 8)
11. Zingen Psalm 43: 3,4 en 5 ob
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen opwekking 379 Heerlijk is uw naam =Weerklank 438
15. Zegen

ds. G.J.H. Vogel

1. Voorzang: Psalm 139: 1,2 en 3 nb
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Weerklank 458: geheel
4. Gebed
5. Schriftlezing Johannes 4 vs 1-30
6. Zingen Weerklank 253: 1,2 en 4
7. Preek Jezus: antwoord op onze levensvragen (vs 26)
8. Zingen Psalm 68: 2 en 10 ob
9. Gebed
10. Collecte ( zie ochtenddienst)
11. Zingen Weerklank 460: 1
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen: Weerklank 460: 2 en 3
14. Zegen

ds. G.J.H. Vogel

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Jesaja 12:1-4
Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.