In verband met het coronavirus zijn er momenteel geen reguliere diensten in onze gemeente.

Aankomende diensten

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. H. van den Heuvel

De liturgie voor deze dienst is (nog) niet beschikbaar.

ds. J. Breman

Afgelopen diensten

Inleidende muziek
welkom en mededelingen
zingen ps 108:1,2 DNP Ik kijk er God intens naar uit
Stil gebed
Votum en groet
Opw 350 Vader vol van vrees
Wet
Ps 147:7 n
Gebed
Schriftlezing Gen 27::41- 28:9 Hebr 11:8-10
ps 105:3,4 n God Die aan ons Zich openbaarde
Verkondiging Gen 28:3a
De zegen van de Almachtige:
1. Ezau
2 Rebekka
3. Jakob
4 Izak
5 en wij.
Gez 434:1,5 Lof zij de Heer
dankgebed en voorbeden
ps 87:1,2,3,4,5 o Zijn grondslag
Zegen
Uitleidende muziek

ds. J van Dijken

Inleidende muziek
welkom en mededelingen
lied gez 21/SB 44:1,3,6 Alles wat
Stil gebed
Votum en groet
Lied ps 146:1,3 o Prijs de Heer
Gebed
Schriftlezing Gen 28:10-22 Joh 1:46/52
Zingen ps 27:2,3 DNP Een ding vraag ik
Verkondiging Gen 28:13-14 De HERE zegent Jacob
1.de verrassing
2 de inhoud
3 de uitwerking
Gez 466:1,2,3 Als God mijn God maar voor mij is
dankgebed en voorbeden
ps 91:5,6 n Maar gij moogt
geloofsbelijdenis
zingen ps 91:1 n Heil hem
Zegen

ds. H. van den Heuvel

1. Voorzang Psalm 33: 1 en 7 ob
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 101: 1 weerklank
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen Psalm 101: 2,3,4,5,6 (weerklank)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool
7. Gebed
8. Schriftlezing Psalm 101 en Openbaring 21 vs 1-8
9. Zingen lied 282 (Weerklank)
10. Preek : Waar zullen we van zingen?
11. Zingen Psalm 72: 6 en 7 nb
12. Gebed
13. Collecte
14. Zingen Lied 479 (weerklank)
15. Zegen

ds. G.J.H. Vogel

Psalm 33 vs 2,7 NB
sil gebed
votum & groet
Psalm 33 vs 8 NB

Gebed
Psalm 42 + 43 HSV
Psalm 42 vs 1,3,5 OB
Preek
Psalm 43 vs 3,4 OB

Dankgebed & voorbede
Psalm 105 vs 1,2 NB
Geloofsbelijdenis
Gezang 66 vs 1,3,6
zegen

ds. K. Groeneveld

1. Voorzang Opwekking 715
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen Psalm 65: 1 en 2 (LvK)
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen Psalm 80: 1 en 7 (LvK)
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool ( vaak eerst nog een digitaal kindermoment)
7. Gebed
8. Schriftlezing Psalm 65
9. Zingen Opwekking 770
10. Preek
11. Zingen Psalm 65: 5 en 6 (LvK)
12. Gebed
13. Collecte ( er zal nog niet worden gecollecteerd maar wel graag attenderen hierop)
14. Zingen Gezang 330: 1 en 3 (LvK)
15. Zegen

ds. C.H. Legemaate

Voorzang: Ps. 149:1 NB
Stil gebed
Votum + groet
Zingen: Ps. 116: 1.3. OB
Gebed

Schriftlezing(en) Openb. 1:9- Openb. 2:7
Zingen: “Liefde Gods…”Liedboek 443: 1.3.
Verkondiging: Openbaring 2:4
Thema: “De eerste liefde!””
Zingen: “Liefde was het..” Opwekking 400
Dankgebed en voorbede

Collecte
Zingen: Ps. 81: 8.11 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps 18: 1.15 NB
Zegen.

ds. J. Breman

Mededelingen
Zingen: ps. 84: 1, 2 ob
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 103: 1, 5 nb
Gebod: lezing van Gods Wet
Zingen: opwekking 350: 1,2,3,4 Vader, vol van vrees
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31
Zingen: lied(boek) 30: 1, 6 wie mat …
Lezing 1 e gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: lied(boek) 30: 7
Preek – thema: de HERE belooft nieuwe kracht aan wie het
van Hem verwachten
Zingen: lied(boek) 427: 1, 4, 7 beveel gerust
Gebeden
Collecte aankondigen
Zingen: lied(boek) 255: 1, 4 ere zij aan God
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen vd kerkenraad
Zingen: ps. 111: 1, 2 (Weerklank)
Votum en groet
Zingen: lied 336 (Weerklank)
Lezing Avondmaalsformulier + zingen: lied 286: 1,4,5 (WK)
Viering: Schriftlezing: Deutr.32: 8-13 + zingen: ps. 118: 10nb
Gebed
Schriftlezing: Psalm 103: 15-22
Preek: thema: HERE vernieuwt onze levenskracht zoals te zien
is bij een arend
Zingen: ps. 103: 8,9 nb
Gebeden
Collecte
Zingen: lied 435: 1, 2 halleluja (Weerklank)
Geloofsbelijdenis
Zingen: lied 435: 3, 4
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen
Zingen: ps. 84: 1, 2 ob
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: ps. 103: 1, 5 nb
Gebod: lezing van Gods Wet
Zingen: opwekking 350: 1,2,3,4 Vader, vol van vrees
Kindermoment
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31
Zingen: lied(boek) 30: 1, 6 wie mat …
Lezing 1 e gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: lied(boek) 30: 7
Preek – thema: de HERE belooft nieuwe kracht aan wie het
van Hem verwachten
Zingen: lied(boek) 427: 1, 4, 7 beveel gerust
Gebeden
Collecte aankondigen
Zingen: lied(boek) 255: 1, 4 ere zij aan God
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Mededelingen
Zingen: lied 297: 1, 10 o allerhoogste majesteit (Weerklank)

Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 16: 3,4 NB
Schriftlezing: Rom.8: 1-17
Zingen:ps. 89: 1,3 NB
Preek – thema: leren van Jezus: Abba, Vader
Zingen: opwekking 136: 1,2 Abba, Vader
Gebeden
Collecte aankondigen
Zingen: opwekking 687: 1,2 Heer, wijs mij uw weg
Geloofsbelijdenis
Zingen: opwekking 687: 3,4
Zegen

ds. H. van den Heuvel

Voorzang Psalm 27:1,2 (OB)
Stil gebed
Votum
Zingen Psalm 23:1 (DNP)
Wet van God in kindertaal
Zingen Psalm 119:3,33 (DNP)
Gebed
Schriftlezing: Jeremia 2:1-13 (BGT)
Zingen Kinderopwekking 144: Een rivier vol van vrede
Preek
Zingen Opw. 281: Als een hert dat verlangt naar water (Psalm 42)
Gebed
Collecte
Zingen Sela – Bij U is de bron (Psalm 36) of Sela – Vreugde van mijn hart
Zegen

Kand. J.A. de Kok

Voorzang Psalm 123:1 (DNP)
Stil gebed
Votum
Zingen Gezang 328:1,2 “Here Jezus, om Uw Woord”
Gebed
Schriftlezing Kolossenzen 3:1-4 (HSV)
Preek
Zingen Opwekking 520 “Wees mijn verlangen"
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 40 “Zoek eerst het Koninkrijk van God”
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 73:12,13 (OB)
Zegen

Kand. J.A. de Kok

Welkom/mededelingen
Zingen : SB 26:1,3 (Wij mogen tot Gods woning gaan)
Votum en groet
Zingen : Opw.for Kids 86: Ik ben veilig in Jezus’ armen
Gods verbondswoorden
Zingen : Ps. 105:5,24 OB
Gebed
Schriftlezing : Jozua 3:1-17 / 4:15-24
Zingen : Ps. 78:1,2 NB
Verkondiging : Joz. 4:21-23a Stenen die spreken
1. Wij komen zelf niet binnen
2. Maar God baande zelf de weg
3. Geef dát aan je kinderen door!

Zingen : Ps. 111:1,5 NB
Formulier voor de doop
Doopgebed
Zingen : LvdK 335: 1,2,5
Doopvragen en -beloften
Bediening van de doop
Zingen (staande) : Ps. 121:4 NB
Woord voor de gemeente
Luisterlied : Ik wil U danken (Chr. Verwoerd)
Dankgebed voor Woord en sacrament
Zingen : LvdK 434:1,2,5 (lof zij de Heer)
Zegen

drs. B. Reinders

Zingen : Sb 28:2,3,4
Votum en groet
Zingen : Ps. 139:7,9 OB
Gebed
Schriftlezing : Psalm 8 / Mt.5:21-26
Zingen : Ps. 5:2,5,6,7 NB
Lezing HC : zondag 40
Verkondiging : God komt op voor het leven van ons en onze naaste
Zingen : Ps. 133:1,3
Gebed
Collectemoment
Geloofsbelijdenis
Zingen : Opw. 70 (Heer, onze God)
Zegen

drs. B. Reinders

Ochtenddienst
2. Voorzang Opw. 574 ‘Heer, U bent welkom’
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen Ps. 105:2,3 LvK (‘Vraagt naar des Heeren…’)
6. Wet
7. Zingen Psalm 78:1,2 DNP
Lezen doopformulier
zingen: Jesse en Annelinde: De Here zegent jou – kinderopwekking 185
doop Lieke en Jinte
zingen: Psalm 134:3 OB
Getuigenis: Bart
aansluitend zingen: Opwekking 602 ‘de vrede van God’
Getuigenis: Wouter
8. Schriftlezing Marcus 10:13-16
10. Zingen Weerklank lied 555 ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’
11. Verkondiging
12. Zingen Psalm 25:2,6 DNP
13. Dankgebed
collecte
14. Zingen Weerklank lied 441: ‘Heer wijs mij Uw weg’.
15. Zegen

ds. M. Bot

Mededelingen en welkom
Voorzang LB 481:1,2,3,4
Stil gebed, Votum, Groet
Zingen Ps.145:2,5 OB
Gebed
Schriftlezing 1 Petrus 2:11-25
Zingen Ps.119:63,66 NB
Preek 1 Petrus 2:11,12
Zingen Weerklank 232:1,2,4,5 Door de wereld gaat een woord (NB graag niet de
melodie van Hatikvah, maar melodie A gebruiken)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Ps.105:1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps.89:1 OB
Zegen

ds. S.B. van der Meulen

1. Voorzang Opw. 281
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen psalm 91:1,2 nb
4. Wet en eventueel het grote gebod of een ander passend Bijbelgedeelte
5. Zingen psalm 17:3 ob
6. de kinderen gaan naar de zondagsschool ( vaak eerst nog een digitaal kindermoment)
7. Gebed
8. Schriftlezing Jesaja 37:1-20
9. Zingen gezang 427:2,7 Liedboek
10. Preek over Jesaja 37:14 en 20. Thema: Hizkia bidt tot de levende God.
1. De reden waarom hij bidt, 2 Het geloof waarmee hij bidt, 3. Het doel waarmee hij bidt.
11. Zingen psalm 115:1,2,3 nb
12. Gebed
13. Collecte ( er zal nog niet worden gecollecteerd maar wel graag attenderen hierop)
14. Zingen gezang 281 Liedboek
15. Zegen

ds. J.C. Hardeman

1. Voorzang psalm 79:5 nb
2. Stil gebed, votum en groet
3. Zingen gezang 21:1,7 Liedboek
4. Gebed
5. Schriftlezing Jesaja 38
6. Zingen psalm 116:1,2,3,11 ob
7. Preek over Jesaja 38:19 Thema: Het loflied van Hizkia
8. Zingen Opw. 346
9. Gebed
10. Collecte ( zie ochtenddienst)
11. Zingen psalm 107:1 nb
12. Geloofsbelijdenis
13. Zingen psalm 107:4 nb
14. Zegen

ds. J.C. Hardeman

Welkom/mededelingen
Zingen : Ps. 68:2,12 NB
Votum en groet
Zingen : LvdK 285: 1,3,4 (Geef vrede, Heer, …)
Wet en samenvatting
Zingen : Opw.413 (Hoe kom ik van zonden vrij)
Gebed en voorbede
Schriftlezing : Lukas 18:1-8
Zingen : Ps. 43:1,5 OB
Verkondiging : Lukas 18: 6-8 Bidden om recht
Zingen : Ps. 35:8,10 NB
Dankgebed
Zingen : LvdK 21: 1,5,7 (Alles wat adem heeft …)
Zegen

drs. B. Reinders

Welkom en mededelingen
Zingen : LvdK 427:1,2 (Beveel gerust uw wegen)
Votum en groet
Zingen : Ps. 138:1,4 NB
Gebed
Schriftlezing : Psalm 73
Collecten
Zingen : Ps. 73:1,2,6 NB
Verkondiging : Psalm 73:23 Altijd bij God zijn

Ondanks mijzelf - dankzij God

Zingen : Ps. 73:11,12 OB
Dankgebed
(Collectemoment)
Geloofsbelijdenis
Zingen :
Zingen : WK 447:1,2,4 (Jezus, ga ons voor)
Zegen

drs. B. Reinders

Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Marcus 6:56
En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.