Welkom bij de Elimkerk, fijn dat u er bent.

Type hier de tekst voor nieuwelingen.


Als je interesse hebt, meer informatie zou willen of een gesprek zou willen hebben...
Neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:


Je bent van harte welkom in onze zondagse erediensten. Als gemeente komen we samen om naar Gods Woord, de Bijbel te luisteren en daaruit steeds weer te horen wat God ons te zeggen heeft.

Contact

Margriete van Comenestraat 8, 2982PH Ridderkerk

06-83808894

Dagelijks woord

Lucas 18:7-8
Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen.